Meld inn ditt innovasjonsprosjekt!

C3 har to årlige kampanjer for innmelding av prosjekter.

Vi har nå avsluttet høstens kampanje for innmelding av nye prosjekter med innmeldingsfrist 16. oktober. Neste kampanje har innmeldingsfrist 20. april 2018.

For å bli et godkjent prosjekt i C3 må det knyttes aksjonsforskning eller følgeforskning til prosjektet og prosjektet må være innenfor ett av de fem utvalgte hovedtema:

  1. Barn, voksen og eldre i sykehus hjemme
  2. Mental helse med nye øyne
  3. Jeg sitter i førersetet for egne helsebehov
  4. Sikker og lett tilgjengelig IKT
  5. Jeg kan gjøre mer selv
I tillegg må prosjektet være innenfor en av 12 arbeidspakker som er kontraktfestet i konsortie-avtalen som er inngått med Norges Forskningsråd.

Prosjekt/ide for C3?

Meld inn ditt prosjekt her. Send gjerne med dokumenter som vedlegg, og vennligst svar ut spørsmål som stilles.

Meld inn ide

(Krever innlogging)